ברוך הבא לאתר זיפקוד – מיקוד ישראלי (להלן: האתר)האתר מאשר את הגישה אליו והשימוש בשירותיו בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך (להלן: תנאי השימוש).
אנא הקפידו לעיין בתנאי השימוש המפורטים לעיל. שימוש הגולשים באתר מהווה הסכם מצידם לתנאי השימוש ללא כל הסתייגות. תנאי השימוש מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

1. כללי
האתר מציע עבורך שירות מיקוד ישראלי, אשר לפיו יהיה באפשרותך להגיע לכלל המיקודים בארץ ישראל, על פי ישוב מגורים ומספר בית. אולם, האתר אינו אחראי לאי דיוקים או טעויות סופר שנעשו בעת כתיבתו. באם נפלו טעויות כאלו או אחרות, עמכם הסליחה, ויהיה באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל: info@zipcode.co.il ואנו מבטיחים להשתדל להתייחס לכל טענה ולתקנה.

2. בעלות וזכויות יוצרים
כל המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. כל הזכויות שמורות לבעלי האתר.
אלא אם נאמר אחרת, האתר והתכנים המצויים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט שימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, להציג, לשכפל או לפרסם את המידע מאתר זה ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.
הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים הרשומים לעיל. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

3. קישורים ומידע מסחרי
האתר עלול להכיל קישורים אלקטרוניים לאתרים נוספים ברשת. קישורים אלו אינם באחריות האתר והימצאותם באתר לא יפורשו כהבעת תמיכה או מתן חסות עליהם.
כמו כן, האתר אינו אחראי לתוכן המודעות ו/או המידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסומים אלו הינם באחריות המפרסמים בלבד, ואינם מהווים המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.
לאתר שמורה הזכות לשנות מעת לעת את הקישורים באתר. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי האתר לגבי אותם מקורות. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא תוכלו להעלות טענות ו/או דרישות כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.
כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת סחורות ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין המפרסם או הגורם החיצוני. בעלי ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה, אלא אם נאמר אחרת לגבי מבצע ספציפי.

4. אחריות וחבות המשתמש
עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש בו על פי חוק. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי בשירותי האתר, וזאת ללא הסכמה ברורה ובכתב מבעלי האתר.
האתר אינו נושא בכל אחריות או חבות בשימוש באתר. אחריות השימוש היא על הגולש בלבד. בשום מקרה לא יהיה האתר אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. בהתאם לכך, כל שימוש במידע המצוי באתר, נתון לאחריותו ושיקול דעתו הבלעדיים של המשתמש
האתר וספקיו אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים ''כפי שהם'' (As Is) ו''ככל שיהיו זמינים'' (As Available) ללא אחריות מכל סוג. האתר וספקיו מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
הגולש מסכים באופן ספציפי לכך שבעלי ו/או מפעילי האתר אינם נושאים באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. הגולש מסכים באופן ספציפי לכך שבעלי ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.

5. שימוש אסור ולא חוקי
חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. הגולש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
חל איסור על הגולש לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות ''פריצה'' (Hacking) ,''כריית סיסמאות'' (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. כמו גם, להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות הגולש באופן מכוון על-ידי האתר.
הגולש מסכים לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל יובהר, כי כל האמור באתר ובקישורים המופנים ממנו וכל הפרסומים, מקצועיים ו/או תוכניים ו/או ענייניים ו/או כל פרסום אחר, הינם בגדר מידע והמלצה בלבד ואינם באחריות בעלי ו/או מפעלי האתר בשום אופן.
כל גולש באתר מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או פיצוי ו/או סעד מכל מין וסוג שהוא כנגד בעלי ו/או מפעלי האתר בגין האמור בו ו/או בנלווה לו ו/או בקישורים המופנים ממנו.

גלישה נעימה!